Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Щорічно, з метою залучення обдарованої молоді до науково-практичної роботи та стимулювання і підтримки досліджень молодих учених, аспірантів і студентів на базі Державного ВНЗ "Національний гірничий університет" проводиться дві Всеукраїнські науково-технічні конференції "Молодь: наука та інновації" та "Наукова весна". За результатами роботи конференцій на сайті НГУ публікується збірник тез, який ви можете знайти в архіві.

Тези оформлюються згідно з наступними вимогами .

Конференції працюють за наступними напрямками:

Секція 1 – Технології видобутку корисних копалин

Секція 2 – Збагачення корисних копалин

Секція 3 – Технології машинобудування

Секція 4 – Гірнича механіка

Секція 5 – Автомобільний транспорт

Секція 6 – Геодезія та землеустрій

Секція 7 – Будівництво, геотехніка і геомеханіка

Секція 8 – Геологія

Секція 9 – Безпека праці

Секція 10 – Екологічні проблеми регіону

Секція 11 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Секція 12 – Автоматизація та інформаційні технології

Секція 13 – Метрологія, інформаційно-вимірювальна техніка

Секція 14 – Економіка і управління у промисловості

Секція 15 – Гуманітарні проблеми освіти

Секція 16 – Гірничі машини

Секція 17 – Гірнича промисловість та геоінженерія

За результатами Всеукраїнської науково-технічної конференції "Молодь: наука та інновації" переможці кожної секції серед аспірантів та молодих учених нагороджуються позачерговою публікацією у Науковому віснику НГУ, що індексується у міжнародних наукометричних базах SCOPUS та Index Copernicus. Вимоги до авторів та підготовки статей див.на сайті Наукового вісика НГУ .

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова оргкомітету – Бешта Олександр Степанович – д.т.н.. професор, проректор з наукової роботи.

Заступник голови - Нікітенко Ігор Святославович – к.г.н., доцент, заступник начальника НДЧ.

Відповідальні секретарі:

Деревягіна Наталія Іванівна – к.т.н., асистент кафедри гідрогеології та інженерної геології, голова РМУ ДВНЗ «НГУ».

Ципленков Дмитро Володимирович – к.т.н., доцент кафедри відновлюваних джерел енергії

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

– Заступники деканів з наукової роботи;

– Голови рад молодих учених на факультетах

Додаткову інформацію ви можете дізнатися звернувшись до Голови РМУ– Деревягіної Наталії Іванівни. Телефон: (056) 47-07-11 Е-mаіl – rmvnmu@gmail.com, natali.derev@gmail.com

© 2006-2019 Інформація про сайт