Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Голови Ради молодих вчених
з часу створення ради і дотепер:
Азюковський ОлександрОлександрович
2000-2006 – Азюковський Олександр Олександрович, к.т.н., доцент, професор кафедри електропривода, перший проректор у 2016-2021 р., з 2021 року - ректор НТУ "Дніпровська політехніка". Спрямував свою діяльність на активізацію професійного росту молодих вчених, об'єднання їх зусиль для розроблення актуальних наукових проблем і вирішення пріоритетних наукових завдань. Підтримував і розвивав наукові ініціативи молодих вчених, орієнтованих на їх кваліфікаційний розвиток і закріплення у підрозділах університету. 

Мамайкін Олександр Рюрікович2006-2007 – Мамайкін Олександр Рюрікович, к.т.н., доцент кафедри підземної розробки родовищ. Розпочата робота із внесення змін до уставу РМВ НГУ у відповідності до статуту НТУ "Дніпровська політехніка".


Ципленков Дмитро Володимирович
2007-2013 – Ципленков Дмитро Володимирович, к.т.н., доцент, доцент кафедри відновлюваних джерел енергії (до 2011 р. – кафедра електричних машин). Закінчена робота з внесення змін до уставу РМВ НГУ у відповідності до статуту Державного ВНЗ "Національний гірничий університет"; підготовлено збірник грантів, конкурсів які діяли на терені України у 2007-2010 роках; створено сайт Ради молодих вчених; організовано проведення щорічних всеукраїнських науково-практичних конференцій молодих вчених, аспірантів та студентів "Наукова весна".


Трегуб Микола Володимирович
2013-2016 – Трегуб Микола Володимирович, к.т.н., доцент кафедри геодезії, з грудня 2013 року виконує обов’язки завідувача кафедри. Запроваджено щорічну конференцію молодих вчених, аспірантів та студентів "Молодь: наука та інновації". З травня 2016 р. – проректор з перспективного розвитку НТУ "Дніпровська політехніка".


Деревягіна.jpg

2016-2020 Деревягіна Наталія Іванівнакандидат технічних наук, доцент кафедри гідрогеології та інженерної геології. Запроваджено щорічний конкурс "Кращий молодий вчений НТУ Дніпровська політехніка".
Олішевський_.jpg2020 - дотепер – Олішевський Ілля Геннадійович, асистент та аспірант кафедри безпеки інформації та телекомунікацій. Запроваджено щорічний конкурс на отримання стипендії НТУ "Дніпровська політехніка" імені академіка Б.Є. Патона. Запроваджено надання 50% знижки на публікацію позачергової статті у Науковому віснику НГУ, що входить у 2-й квартіль наукометричної бази SCOPUS, для переможців щорічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів "Молодь: наука та інновації".

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2023 Інформація про сайт