Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Актив Ради молодих вчених
НТУ "Дніпровська політехніка"

Bezuhla.jpg Олішевський.jpg
Голова
Ради молодих вчених
Людмила БЕЗУГЛА
д.е.н., професор, завідувачка кафедри
туризму та економіки підприємства

Заступник голови
Ради молодих вчених
Ілля ОЛІШЕВСЬКИЙ
аспірант та асистент кафедри
безпеки інформації та телекомунікацій

horyev.jpg
Секретар
Ради молодих вчених

В'ячеслав ГОРЄВ
к.т.н., доцент кафедри
безпеки інформації та телекомунікацій

Голови рад молодих вчених за факультетами

 Kovyryev.jpg Arkhypenko1.JPG 
Інститут гуманітарних
і соціальних наук

Антон КОВИРЄВ
аспірант кафедри
публічного права

Факультет менеджменту
Тетяна АРХИПЕНКО
аспірант та асистент кафедри
менеджменту


Makurin2.jpg Дмитрук Е.А..jpg
Фінансово-економічний факультет
Андрій МАКУРІН
к.е.н., доцент, доцент кафедри
міжнародних відносин і аудиту

Факультет природничих наук і технологій
Олена ДМИТРУК
старший викладач кафедри
нафтогазової інженерії та буріння

Zamkova.jpg Онищенко_2.JPG
Електротехнічний факультет
Ольга ЗАМКОВА
аспірант та асистент
кафедри електроенергетики

Механіко-машинобудівний факультет
Сергій ОНИЩЕНКО
к.т.н., доцент кафедри
механічної та біомедичної інженерії

Саик.jpg Хабарлак.jpg
Інститут природокористування
Павло САЇК
к.т.н., доцент, доцент кафедри
гірничої інженерії та освіти

Факультет інформаційних технологій
Костянтин ХАБАРЛАК
аспірант та асистент кафедри
системного аналізу та управління

Trehub.jpg Sorokina.jpg
Факультет архітектури,
будівництва та землеустрою

Юлія ТРЕГУБ
к.т.н., доцент кафедри
геодезії


Навчально-науковий інститут
державного управління

Наталія СОРОКІНА
д.н.держ.упр., доцент,
доцент кафедри
державного управління і місцевого самоврядуванняСервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2023 Інформація про сайт